Islandshästar

Vill du veta mer om Islandshästar? Det finns ett stort intresse för Islandshästar och det är inte underligt. Denna hästras är glad, trygg och pålitlig. Den är en fin kamrat och passar utmärkt som både ridhäst och avelshäst. Redan på 1800-talet importerades de första Islandshästarna till Sverige och den blev mycket omtyckt eftersom den var en liten men stark och uthållig arbetshäst. I början av 1900-talet gjordes en större import av dem, då 350 islandshästar togs till Sverige och såldes till bönder som använde dem som arbetshästar. I Sverige är intresset för Islandshästar stort och det finns i dag cirka 27000 i landet.

Läran om livet

”Natural horsemanship” heter en lära som beskriver hur man arbetar med hästar. Det går ut på att man lär sig att kommunicera med hästar på deras eget språk. Man använder varken straff eller piskor. Istället tränar och dresserar man hästen utefter hur den tänker och ser på saker. Att hästar kan lära en mycket om livet håller många med om. På ungefär samma sätt borde relationer människor emellan fungera. Om vi lärde oss att läsa av varandra utan hårda ord och osämja skulle världen vara en mycket bättre plats att leva på. Många som arbetar med hästar och verkligen blir vän med dem lär sig mycket om hur livet fungerar.

En av de mest renrasiga

På Island har Islandshästen funnits i över 1200 år. En Islandshäst som lämnar ön får inte komma tillbaka, detta på grund av att man vill behålla rasen ren. Dessutom vill man inte att sjukdomar ska drabba rasen. Hästarna på Island är inte vaccinerade eftersom de alltid levt isolerade på ön och inte kommit i kontakt med sjukdomar från andra länder. Islandshästen är en av de mest renrasiga hästarna i världen eftersom den inte har blandats upp med andra raser på 800 år. I Sverige är den tredje populäraste rasen. Något som är ganska speciellt med den är gångarterna tölt och passgång som många andra raser inte klarar av.

Leave a Comment

mts_howto