Hästars föda

En häst måste precis som människor äta och dricka för att orka utföra de arbetsuppgifter deras ägare förser dem med, oavsett om det handlar om att dra en sulky, dra en vagn, agera ridskolehäst eller tävla i ridsport på hög nivå. Hästars tålighet när det gäller vattenbrist varierar något från ras till ras, då arabiska fullblod och andra hästraser som stammar från öknen är något tåligare. Normalt kan en häst dock inte gå utan vatten ens i två hela dygn.

Hästens näst största behov, utöver vattnet, är mat, och hästars basföda består generellt av gräs i olika former. Det kan till exempel vara hö, hösilage, ensilage eller bete från en äng. En häst bör ha tillgång till någon form av denna basföda under hela dygnet, och eftersom betesgräs är den viktigaste delen av födan bör alla hästar få beta minst några timmar varje dag. Att ha en eller flera hästar gående i en hage kan med andra ord vara ett effektivt sätt att hålla växtligheten begränsad. Om man inte har tillgång till hästar eller andra betesdjur får man istället investera i en bra gräsklippare. Den kräver i vilket fall betydligt mindre underhåll än en häst, som äter upp till 3 procent av sin kroppsvikt i foder varje dag. Det motsvarar ungefär 18 kilo hö.1024px-horsesandhay

Hästar klarar sig dock inte enbart på hö eller bete, utan behöver också vanligtvis någon form av kraftfoder och tillskott i sin föda. Kraftfodret kan bestå av exempelvis havre, betfor eller pellets, och tillskotten är, precis som för människor, vitaminer och mineraler. Förutom detta kan hästar dock även behöva ett extra tillskott av salt i sin föda, eftersom det inte förekommer naturligt (i höga doser) i deras normala foder. Exakt hur man utformar en hästs foderintag beror helt på hästens näringsbehov, och detta varierar beroende på en rad olika faktorer som hästens storlek, dess ras, dess temperament, dess ålder och hur hårt den tränas. En seriös hästägare, särskilt en hästägare som tävlar med sin häst och vill att den ska vara i bästa möjliga skick, bör därför vara noga med att analysera hästens behov och anpassa födan utefter detta.

Leave a Comment

mts_howto